Prev Next

จิตอาสาปล่อยปลา

26-01-2566 Hits:24 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(กองร้อยที่ ๑) หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกปฎิบัติภารกิจจิตอาสาปล่อยปลา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวณ โคกหนองนาโมเดล ม.๕ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Read more

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖…

12-01-2566 Hits:47 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.กก.๘ บก.กฝ.ฯ , สว./ ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Read more

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรั…

11-01-2566 Hits:37 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ร่วมกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก…

11-01-2566 Hits:39 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานรวมพลหน้ากองร้อยที่ ๓ โดยมีรายการในการทดสอบ ดังนี้ ๑.รายการลุกนั่ง ๒.รายการดันพื้น ๓.รายการวิ่งหรือเดิน ๑.๒ กิโลเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรว…

26-12-2565 Hits:76 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

 ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย โดยรายมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒ ๒.เวลา ๐๘.๔๐ น. ขึ้นแท่นรับความเคารพและให้โอวาสข้าราชการตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัด ณ ลานรวมพล กก.๘ บก.กฝ.ฯ ๓.เวลา ๐๙.๐๐ น. รับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม...

Read more

จิตอาสาปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดและตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.กองร้อยที่ ๔ นักโรงเรียนโรงเรียนทุ่งสง, นักเรียนโรงเรียนมหาราช ๓ แม่บ้านข้าราชการตำรวจ  ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา บริเวณ สระน้ำบริเวณรอบ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “กดต.” (5)

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช. ตชด. ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “กดต.”(ปป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๑๐)

 

 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อ ๐๒๑๔๐๐ เม.ย. ๖๔ พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

พิธีอ่านสารของ ผบช.ตชด. เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๘ (3)

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดพิธีอ่านสารของ ผบช.ตชด. เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๘
โดยมี พ.ต.อ.มานิต  นาโควงศ์ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

จิตอาสาปล่อยปลา

26-01-2566 Hits:24 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(กองร้อยที่ ๑) หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกปฎิบัติภารกิจจิตอาสาปล่อยปลา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวณ โคกหนองนาโมเดล ม.๕ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Read more

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖…

12-01-2566 Hits:47 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.กก.๘ บก.กฝ.ฯ , สว./ ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Read more

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรั…

11-01-2566 Hits:37 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ร่วมกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

295944
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
80
719
1142
293765
1895
6606
295944

Your IP: 44.192.247.184
2023-02-09 15:14

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center