Prev Next

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ…

07-07-2565 Hits:66 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ สว. ผบ.ร้อย...

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณ…

06-07-2565 Hits:64 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย  (4)

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. หัวหน้าชุดกิจกรรมที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย ม.๗ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Read more

พิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

06-07-2565 Hits:67 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ, สว.,ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีโดยมี เทรนเนอร์กิตติมศักดิ์ ในนามนักมวยไทยชื่อ เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง เป็นวิทยากรพิเศษ ฝึกสอน เพิ่มทักษะ กีฬามวยไทย ให้กับ นสต.รุ่น ๒/๒๕๖๔...

Read more

การรับรายงานตัวและทำสัญญาค้ำประกันผู้เข้…

01-07-2565 Hits:95 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การรับรายงานตัวและทำสัญญาค้ำประกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (2)

เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ทำการรับรายงานตัวและทำสัญญาค้ำประกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ นาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Read more

พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. แล…

30-06-2565 Hits:66 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

 พล.ต.ต.ธานี  เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. (2)

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑. วางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด. ๔๒ ๒. ขึ้นแท่นรับความเคารพและให้โอวาท แก่ข้าราชการตำรวจ ๓. เข้าห้องประชุมรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของหน่วย และมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน ๔. มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีค่าย ๕. ร่วมกับหน่วยทำกิจกรรมจิตอาสา...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.  พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ , สว.กก.ฯ ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมธรรมราช กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

 

 

 

 

 

วันคล้ายวันสถาปนา”ค่ายศรีนครินทรา”

เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๔ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา”ค่ายศรีนครินทรา” ครบรอบปีที่ ๔๙ โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้
๑.พิธีวางเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ กก.๘ บก.กฝ.ฯ
๒.พิธีวางเครื่องสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ…

07-07-2565 Hits:66 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ สว. ผบ.ร้อย...

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณ…

06-07-2565 Hits:64 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย  (4)

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. หัวหน้าชุดกิจกรรมที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย ม.๗ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Read more

พิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

06-07-2565 Hits:67 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ, สว.,ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีโดยมี เทรนเนอร์กิตติมศักดิ์ ในนามนักมวยไทยชื่อ เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง เป็นวิทยากรพิเศษ ฝึกสอน เพิ่มทักษะ กีฬามวยไทย ให้กับ นสต.รุ่น ๒/๒๕๖๔...

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

247005
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
88
117
513
245448
1557
4681
247005

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-11 10:29

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center