Prev Next

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้น…

21-09-2565 Hits:15 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่ว…

20-09-2565 Hits:10 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง...

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิต

20-09-2565 Hits:11 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ โดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ ๒ , กองร้อยที่ ๔ , ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการได้รับบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕,๖๐๐ ซีซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

การทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ

16-09-2565 Hits:10 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.ลช.ตชด. ได้ทำการทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๔๘ นาย ขาดสอบ (ไปราชการ) จำนวน ๑ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

15-09-2565 Hits:12 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กต.๗ จต. พร้อมคณะตรวจราชการของ กต.๗ จต. ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่...

Read more

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

  เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมพวก ๑๒ นาย

ออกปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวรสระน้ำนบตาคำ ม.๖ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ขอบคันกั้นน้ำ กก.๘ บก.กฝ.ฯ

  เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด

นำข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และผู้รับการฝึกหลักสูตร กดต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ออกปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ขอบคันกั้นน้ำ กก.๘ บก.กฝ.ฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประชุมบริหาร บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ , สว./ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

เข้าร่วมประชุมบริหาร บช.ตชด. ณ  ห้องประชุม กก.๘ บก.กฝ.ฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำสัปดาห์

 เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ , สว./ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กก.๘ บก.กฝ.ฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ก.พ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.ฯ, รอง ผกก.ฯ และ สว./ผบ.ร้อย เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ

ประจำเดือน ก.พ.๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.๘ บก.กฝ.ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้น…

21-09-2565 Hits:15 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่ว…

20-09-2565 Hits:10 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง...

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิต

20-09-2565 Hits:11 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ โดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ ๒ , กองร้อยที่ ๔ , ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการได้รับบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕,๖๐๐ ซีซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

257191
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
820
194
1014
254814
7118
4625
257191

Your IP: 44.201.95.84
2022-09-27 18:43

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center