การสนับสนุนวิทยากร

การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายศรีนครินทรา) ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 43/1 หมู่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

โทรศัพท์ : 075-773301  โทรสาร : 075-773296  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.bpptr8.go.th

ขั้นตอนการติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(ตามช่องทางต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์) 

2. กก. 8 บก.กฝ.บช.ตชด. จะทำหนังสือตอบกลับการให้การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ 

3. กรณี สนับสนุนภายในหน่วย ให้เดินทางมารายงานตัว ณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

4. ผู้เข้ารับการเข้าฝึกอบรม เข้าที่พัก กองร้อยฝึกต่างๆ

5. เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ ติดต่องานการเงินของ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

6. ชุดวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมตามตารางการฝึก 

ระเบียบการปฏิบัติประจำวัน

05.00 น.          ตื่นนอน

05.30 น.          รวมพล ตรวจจำนวน

05.30-06.45 น. พลศึกษา

06.46-07.00 น. พัฒนาสิ่งแวดล้อม

07.01-07.30 น. รับประทานอาหาร 

07.31-08.00 น. รวมพล,ตรวจเครื่องแต่งกาย,ชี้แจงภารกิจ,เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ 

08.00 น.          รวมพลเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ

08.01-12.00 น. ฝึกอบรมตามตารางการสอน 

12.01-13.00 น. รับประทานอาหาร 

13.01-17.00 น.  ฝึกอบรมตามตารางการสอน 

18.00 น.           เคารพธงชาติ,รับประทานอาหาร 

19.00-20.30 น.  ฝึกฝนตนเอง,เวลาผู้บังคับบัญชา 

20.30 น.           ตรวจจำนวน,สวดมนต์ 

21.00 น.           นอน 

 

 

 

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center