Prev Next

การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำ…

18-03-2567 Hits:119 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์ (20)

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์ โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานการตรวจฯรายละเอียดตามภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอ…

28-02-2567 Hits:451 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป)  รุ่นที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เมื่อ  28 ก.พ.67  กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป)  รุ่นที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยได้รับพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  จำนวน  30,000  ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรว…

19-12-2566 Hits:627 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

 ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย  (18)

เมื่ออังคาร ๑๙ ธ.ค.๖๖ พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑. ถวายพวงมาลัยสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒ ๒. ขึ้นแท่นรับความเคารพ ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ณ ลานรวมพล กก.ฯ ๓. รับฟังบรรยายสรุป มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน ห้องประชุม กก.ฯ ๔. ลงพื้นตรวจเยี่ยมกองร้อยฝึกอบรม ตรวจคลังอาวุธ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. รับหนังสือและสื่อเพื่…

27-10-2566 Hits:805 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. รับหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จาก มูลนิธิไทยเก่งขึ้น ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๑.๔๕ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. รับหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จาก มูลนิธิไทยเก่งขึ้น ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี ๑๘/๒๕๖๖ ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๕๘ เล่ม ราคา ๘๓,๙๕๙ บาท และเมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๖ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ส่งมอบหนังสือของ มูลนิธิไทยเก่งขึ้น ตาม...

Read more

กิจกรรมเนื่องใน “วันตำรวจ”

17-10-2566 Hits:784 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมเนื่องใน “วันตำรวจ”

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๖ พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ. ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตำรวจ” ณ หอประชุมธรรมราช กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑. เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๒. เวลา...

Read more

จิตอาสาพัฒนาร่วมปลูกป่า ๕๐๐,๐๐๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.เสรี พรหมชาติ หน.ชุดกิจกรรมที่ ๓ พร้อมพวกรวม ๙ นาย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาร่วมปลูกป่า ๕๐๐,๐๐๐ ต้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่น่าอยู่” ณ ฝายน้ำล้นวังอายว่าว ม.๕ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำ…

18-03-2567 Hits:119 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์ (20)

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์ โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานการตรวจฯรายละเอียดตามภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอ…

28-02-2567 Hits:451 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป)  รุ่นที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เมื่อ  28 ก.พ.67  กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับ ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป)  รุ่นที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยได้รับพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  จำนวน  30,000  ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรว…

19-12-2566 Hits:627 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

 ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย  (18)

เมื่ออังคาร ๑๙ ธ.ค.๖๖ พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑. ถวายพวงมาลัยสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒ ๒. ขึ้นแท่นรับความเคารพ ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ณ ลานรวมพล กก.ฯ ๓. รับฟังบรรยายสรุป มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน ห้องประชุม กก.ฯ ๔. ลงพื้นตรวจเยี่ยมกองร้อยฝึกอบรม ตรวจคลังอาวุธ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

399447
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
51
121
172
397869
3340
6366
399447

Your IP: 34.239.158.223
2024-05-21 11:08

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center