Prev Next

จิตอาสาปล่อยปลา

26-01-2566 Hits:24 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(กองร้อยที่ ๑) หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกปฎิบัติภารกิจจิตอาสาปล่อยปลา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวณ โคกหนองนาโมเดล ม.๕ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Read more

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖…

12-01-2566 Hits:47 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.กก.๘ บก.กฝ.ฯ , สว./ ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Read more

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรั…

11-01-2566 Hits:37 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ร่วมกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก…

11-01-2566 Hits:39 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานรวมพลหน้ากองร้อยที่ ๓ โดยมีรายการในการทดสอบ ดังนี้ ๑.รายการลุกนั่ง ๒.รายการดันพื้น ๓.รายการวิ่งหรือเดิน ๑.๒ กิโลเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรว…

26-12-2565 Hits:76 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

 ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย โดยรายมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒ ๒.เวลา ๐๘.๔๐ น. ขึ้นแท่นรับความเคารพและให้โอวาสข้าราชการตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัด ณ ลานรวมพล กก.๘ บก.กฝ.ฯ ๓.เวลา ๐๙.๐๐ น. รับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม...

Read more

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)
ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน
ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

จิตอาสาปล่อยปลา

26-01-2566 Hits:24 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(กองร้อยที่ ๑) หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกปฎิบัติภารกิจจิตอาสาปล่อยปลา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวณ โคกหนองนาโมเดล ม.๕ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Read more

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖…

12-01-2566 Hits:47 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.กก.๘ บก.กฝ.ฯ , สว./ ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร กก.ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Read more

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรั…

11-01-2566 Hits:37 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านพักรับรอง กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ร่วมกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

295946
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
82
719
1144
293765
1897
6606
295946

Your IP: 44.192.247.184
2023-02-09 15:25

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center