Prev Next

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมกา…

30-09-2565 Hits:125 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Read more

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้น…

21-09-2565 Hits:146 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่ว…

20-09-2565 Hits:114 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง...

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิต

20-09-2565 Hits:119 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ โดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ ๒ , กองร้อยที่ ๔ , ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการได้รับบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕,๖๐๐ ซีซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

การทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ

16-09-2565 Hits:112 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

การทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. กก.๘ บก.กฝ.ลช.ตชด. ได้ทำการทดสอบวัดความรู้ฝ่ายอำนวยการ มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๔๘ นาย ขาดสอบ (ไปราชการ) จำนวน ๑ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Read more

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กต.๗ จต. พร้อมคณะตรวจราชการของ กต.๗ จต. ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ และ นสต.รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจ โดยการตรวจราชการเป็นไปตามแบบตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมกา…

30-09-2565 Hits:125 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Read more

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้น…

21-09-2565 Hits:146 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเลือกตำแหน่งสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.รุ่นที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read more

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่ว…

20-09-2565 Hits:114 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ และ นสต.รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง...

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

276180
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
100
199
1652
273593
6821
11047
276180

Your IP: 18.207.136.189
2022-11-27 12:13

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center