Prev Next

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่…

27-07-2566 Hits:113 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมธรรมราช กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญช…

08-05-2566 Hits:218 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๗๐ (2)

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๗๐ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๒.พิธีอ่านสารจาก ผบช.ตชด. ๓.กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ                                                                                                        

Read more

จิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ

26-04-2566 Hits:190 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๕ พร้อมพวก ออกปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง ณ สระน้ำหนองเต่า ม.๑ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน                                                                                    

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

09-03-2566 Hits:197 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

เนื่องในวันที่ ๒ เม.ย.๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช ดังนี้ ๑. บริจาคโลหิตเมื่อ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๒. ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ๓๖ นาย ๓. รับโลหิตได้ ๓๓...

Read more

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่…

09-03-2566 Hits:227 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด และ พ.ต.ท.เฉลียว ศรีภักดี ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๔ พร้อมพวก ออกปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง บริเวณ สนามกีฬาบ้านกระโสมเหนือ ม.๖ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จำนวน ๓๐๐ ต้น โดยมีนายถิรนาท...

Read more

พิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ประธานในพิธีเปิด ชมรมกีฬามวยไทย กก.๘ บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ, สว.,ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีโดยมี เทรนเนอร์กิตติมศักดิ์ ในนามนักมวยไทยชื่อ
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง เป็นวิทยากรพิเศษ ฝึกสอน เพิ่มทักษะ กีฬามวยไทย ให้กับ นสต.รุ่น ๒/๒๕๖๔ อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬามวยไทย ให้กับชมรม กก.๘ บก.กฝ.ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย (4)

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. หัวหน้าชุดกิจกรรมที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหนองหอย ม.๗ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ สว. ผบ.ร้อย
ทำการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประดับยศและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ

เมื่อ ๑๑ - ๑๒ ก.ค.๖๕ พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ให้เกียรติประดับยศและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยรายละเอียดมี ดังนี้
พ.ต.ต.หญิง เป็น ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง จำนวน ๑ ราย
ส.ต.อ. เป็น จ.ส.ต. จำนวน ๗ ราย
ส.ต.ท. เป็น ส.ต.อ. จำนวน ๘ ราย
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน พร้อมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดน้ำตก (2)

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พ.ต.ต.ธีระ ชุมเปีย หัวหน้าชุดกิจกรรมที่ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน พร้อมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดน้ำตก ม.๕ ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่…

27-07-2566 Hits:113 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมธรรมราช กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญช…

08-05-2566 Hits:218 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๗๐ (2)

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๘ บก.กฝ.ฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๗๐ ณ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช โดยรายละเอียดกิจกรรมมี ดังนี้ ๑.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๒.พิธีอ่านสารจาก ผบช.ตชด. ๓.กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ                                                                                                        

Read more

จิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ

26-04-2566 Hits:190 ผลงานล่าสุด Super User - avatar Super User

จิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา ผบ.ร้อย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด หัวหน้าชุดกิจกรรมชุดที่ ๕ พร้อมพวก ออกปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งสง ณ สระน้ำหนองเต่า ม.๑ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน                                                                                    

Read more

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

map bpptr8

จำนวนผู้เข้าชม

341663
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
212
363
575
338882
5368
7160
341663

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-26 16:15

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center