ติดต่อ กฝ.8

หมวด: ข้อมูลหน่วยทั้งหมด
เขียนโดย Super User

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายศรีนครินทรา) ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 43/1 หมู่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

โทรศัพท์ : 075-773301,075-773296  โทรสาร : 075-773296 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.bpptr8.go.th